dafacasino网页版

副教授

当前位置: dafacasino网页版 > 师资队伍 > 全体教师 > 副教授 > 正文

undefined

 
姓名:傅翠娇
职位:      
座机:
邮编:    100191  
办公地址:    dafa娱乐经典手机官网新主楼  
电子邮箱:  fucuijiao@buaa.edu.cn
个人主页:                                          

 

个人简介


傅翠娇,副教授。

邮箱:fucuijiao@buaa.edu.cn

dafacasino网页版-dafa娱乐经典手机官网